http://www.zspalck.witryna.info/

W dniach od 1 września do 31 grudnia 2008roku,na antenie Radia Zachód była prezentowana piąta edycja Radiowej Listy Przebojów"Na swojską nutę"

Słuchacze wybierali najlepszą ich zdaniem piosenkę i wykonawcę.Głosowanie odbyło się poprzez internet i listownie.

FinałemRadiowej Listy Przebojów"Na swojską nutę" był Wielki Koncert 22 lutego 2009r w hali widowiskowo-sportowej w Międzyrzeczu.

Wykonawcy z piosenkami Zespołu Śpiewaczego z Pałcka często gościli na antenie Radia Zachód,co zaowocowało zaproszeniem i udziałem naszego zespołu w finałowym Koncercie,lokując Zespół w gronie najlepszych wykonawców.

Organizatorami koncertu byli:Radio Zachód Zielona Góra i Międzyrzecki Ośrodek Kultury.

Halę widowiskową po brzegi wypełniła publiczność/nawet miejsca stojące/,świetne dekoracje,doskonałe naglośnienie i oświetlenie,udział mediów,łącznie z telewizją.

Koncert prowadził niezawodny i niezastąpiony redaktor Radia Zachód p.Donat Linkowski,ktory swoją pracowitością i bezinteresownym poświęceniem działa w terenie-w dziedzinie tzw."Kultury u źrodła"

Zespół z Pałcka zaśpiewał pięć piosenek,ktore reprezentowały całość repertuaru jaki wykonujemy:

"Kresowe dzieci"-solista Maciek Merlak

"W polu grusza"-soliści Alfreda Gnyszka i Andrzej Merlak

"Powrót do Ojczyzny"-cały zespół-tekst własny

"Ja do lasu,nie pojadę"-solista Dymitr Stańczak

"Walc na pierwszym piętrze"-caly zespół.

Gmina Skąpe może być dumna z takiego ambasadora jakim jest Zespół Śpiewaczy w Pałcku.Dziękujemy Gminie za opłacenie dojazdu Zespołu na koncert.(autobus).

Helena Wilgocka Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

Zdjęcia z koncertu w Galerii Zdjęć

Międzyrzecz 22 luty 2009r.

http://www.zachod.pl/articles/view_theme/32/v-wielki-koncert-na-swojska-nute-w-miedzyrzeczu-cz-2-piosenki-z-radiowej-listy-przebojow

fancygens.com

W dniu 8 grudnia 2008r. w Teatrze im.Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,z okazji 55-lat Radia Zachód odbyło się widowisko słowno-muzycze pt:"Kochaj życie"-w opracowaniu Donata Linkowskiego.

W widowisku tym udział wzięły wybrane zespoły śpiewacze z różnych regionów,prezentując wcześniej własne wypieki.Zespół z Pałcka oblegany był przez gości imprezy,zachwyconych naszym ciastem

Sala wypełniona po brzegi,z udziałem mediów świetnie się bawiła,co podkreślano ogromnymi brawami.Składano gratulacje i kwiaty przedstawicielom Radia Zachód,wśród których był też nasz reprezentant p.Józef Roszczyk.

Pan Donat Linkowski wykazał się wieloma talentami(łączniez reżyserią)za co zbierał wiele gratulacji i pochwał.

Zespołowi Śpiewaczemu z Pałcka wręczono pierwszą nagraną płytę przez Radio Zachód.

Helena Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Trzebiechowskie Prezentacje Zespołów Śpiewaczych „O Złotą Nutę Obrzycy”

W dniu 1 maja 2009r.w Trzebiechowie odbyły się prezentacje zespołów śpiewaczych "O ZŁOTĄ NUTĘ OBRZYCY"

Trzynaście zespołów śpiewaczych: z Szczańca,Trzebiechowa,Sulechowa,Zbąszynia(2 zespoły) Podmokla Małego,Dąbrowki Wlkp,Bojadeł,Świebodzina,Kargowej,Pałcka gm.Skąpe,Nietkowa gm.Czerwieńsk -prezentowało trzy piosenki regulaminowe.

Wyrazy uznania dla organizatorów imprezy,którymi byli: wladze Trzebiechowa i Radio Zachód Zielona Góra,Regionalne Centrum Animacji Kultury Zielona Góra.Serwowano napoje i smaczną grochówkę.Piękna pogoda,zabytkowy pałac,młoda wiosenna zieleń w otoczeniu dodawały uroku imprezie.

W/wymienione zespoły w regionie cieszą się od lat uznaniem.Tym większa radość towarzyszyła zespołowi śpiewaczemu z Pałcka gdy jury ogłosiło wyniki konkursu w którym Pałck otrzymał "Srebrną Nutę"a w kategorii młodzieżowej "Złotą Nutę"

Złotą Nutę Obrzycy wyśpiewał zespół „Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wielkopolskiej

Srebrną Nutę Obrzycy – Zespół Śpiewaczy z Pałcka

Brązową Nutę Obrzycy – zespół „Promyk” z Sulechowa.Komisja przyznała także dwie nagrody specjalne:

sześcioletniej Martynce Fijałkowskiej za wykonanie piosenki „Maszeruje wiosna”

dziesięcioletniemu Dominikowi Fijałkowskiemu za wykonanie piosenki „Polskie kwiaty”.

Mamy nadzieję, że udany występ dzieci z Pałcka będzie wzorem i zachętą dla innych i coraz częściej będziemy oglądać i słuchać młodych wykonawców.Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i pamiątkowe statuetki.

Całą imprezę rejestrowały media łącznie z telewizją.

Tak się złożyło,że p.Donat Linkowski,który akurat urodził się 1 maja i był wielce zaskoczony owacjami,kwiatami i "Sto lat",jakie zgotowała Jubilatowi zebrana publiczność.Sympatia i serdeczność,jaką otacza tego Pana jest zasłużona.Jest On wszędzie tam,gdzie ludzie śpiewają,nawet w najtrudniejszych warunkach-to wspaniały Ambasador naszego Radia Zachód.

Przy tak znacznym sukcesie zespołu śpiewaczego z Pałcka należy wymienić imiennie członków Zespołu,którzy na te nagrody zapracowali:

Regina Gałek,Stefania Sosnówka,Maria Kilian,Maria Koszowska,Janina Pochna,Anna Merlak,Alfreda Gnyszka,Grażyna Hnatuśko,Dymitr Stańczak,Andrzej Merlak,Maciek Merlak,Martyna i Dominik Fijałkowscy.

Prowadzący zespół:

Helena Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Współczesnej Wsi.

W Krośnie Odrzańskim 6 czerwca 2009r. odbył się IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Współczesnej Wsi,który postawił sobie za cel popularyzację współczesnych form folklorystycznych i aktywizacji środowisk lokalnych z uwzględnieniemtakich aspektów jak:Tworzenie klimatu lokalnego i regionalnego,integracja społeczności lokalnej,pobudzenie twórczości,wyłanianie talentów i indywidualności,podnoszenie poziomu artystycznego środowisk twórczych,tworzenie nowej piosenki ludowej,współpraca i przekaz międzypokoleniowy,aktywna postawa wobec dziedzictwa kulturowego.

Wraz z festiwalem odbyły się Euroregionalne Targi Agroturystyki i Kultury.

Wśród zaproszonych do udziału w festiwalu 12 najlepszych zespołów śpiewaczych i Kapel znalazł się Zespół Śpiewaczy z Pałcka gm.Skąpe.

Samo wystąpienie w tak elitarnym gronie było już wielkim zaszczytem dla naszego zespołu.Tym większym zaskoczeniem i radością było dla nas ogłoszenie przez Komisję artystyczną wyników.

Zespół Śpiewaczy z Pałcka otrzymał dwie nagrody

-Brązowa Duża Sowa(3 miejsce) w kategorii zespołowej

-Brązowa Mała Sowa(3 miejsce) w kategorii indywidualnych twórców za własne teksty piosenek dla Heleny Wilgockiej Kwiatkowskiej

Przewodniczący Komisji Artystycznej p.prof.K.Miller z Poznania osobiście ogłaszając werdykt gratulował zwyciężcom i zapraszał do wspólnej prezentacji na scenę.Koncert prowadzili red.Radia Zachó p.Andrzej Winiszewski i p.red.Donat Linkowski,który z ojcowską troską dodawał otuchy stremowanym wykonawcom.Cały koncert rejestrowali liczni reporterzy,telewizja Odra,p.Janina Wilga-Radio Zachód.

Dziękujemy naszym patronom państwu Irenie i Józefowi Roszczykom,którzy wspierali nas i pomagali nam.Składamy wyrazy uznania na ręce Starosty Krośnieńskiego p.Jacka Hoffmanna dla organizatorów imprezy za doskonałą opiekę nad zespołami(każdy zespół miał oddzielną opiekunkę),smaczne obiady i napoje

Helena Wilgocka Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

 

Nagrywanie następnej płyty Zespołu Śpiewaczego z Pałcka

Dożynki Gminne w Niekarzynie-2009r

W niedzielę 30 sierpnia 2009r w Niekarzynie odbyły się uroczystości dożynkowe Gminy Skąpe.

Przy tej okazji Zespół Śpiewaczy z Pałcka został szczególnie uhonorowany.Nasi śpiewacy zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności swój nowy repertuar, który został przyjęty gromkimi owacjami i bisami.

Wójt Gminy Skąpe p.Zbigniew Woch w imieniu własnym i całej Rady Gminy wręczył Zespołowi nagrodę pieniężną i pamiątkową tabliczkę o treści:"Zespołowi Śpiewaczemu z Pałcka z wyrazami podziękowania i uznania za działalność na rzecz Krzewienia Kultury śpiewaczej oraz za promowanie i rozsławianie Gminy Skąpe"

Miłą niespodziankę sprawiła nam obecność na imprezie red.Radia Zachód p.Donata Linkowskiego,który ciepłymi słowami opowiedział publiczności o sukcesach naszego zespołu.

Należy podkreślić,że organizatorzy dożynek zadbali o świetne nagłośnienie a prowadzący imprezę p.Józef Roszczyk jest doskonałym konferansjerem.

Dziękujemy

Helena Wilgocka Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

KONCERT WOŚP

W dniu 10 stycznia 2010r-Zespół Śpiewaczy z Pałcka brał udział w Koncercie WOŚP Jurka Owsiaka,który odbył się w sali Domu Kultury w Ciborzu.

Obecnie Zespół przygotowuje się do występu w Międzyrzeczu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Finale Radiowej Listy Przebojów"Na Swojską Nutę"

Występ odbędzie sie 14 Lutego 2010r o godz.14

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

WIELKI KONCERT "NA SWOJSKĄ NUTĘ"

 

W sali widowiskowo-sportowej w Miedzyrzeczu 14 lutego 2010r odbył się Wielki Koncert Zespołów -laureatów Radiowej Listy Przebojów Radia Zachód "Na Swojską Nutę"

W tym koncercie między innymi wystąpił Zespół Śpiewaczy z Pałcka.Publiczność licznie wypełniająca halę-wielkimi brawami nagrodziła nasz występ a obecne na koncercie media przeprowadziły z nami wywiady(Prasa,Radio Zachód,telewizja)

Władze Międzyrzecza i Radio Zachód zadbały o świetną oprawę imprezy:wspaniałe nagłośnienie,nagrody,dyplomy pamiątkowe.

Całość koncertu prowadził red.Radia Zachód Donat Linkowski,który patronuje folklorowi lubuskiemu i dba o jego promocjęPrzy tej okazji dziękujemy naszej Gminie Skąpe za autokar,który w trudnych warunkach pogodowych bezpiecznie przywiózł i odwiózł członków zespołu na miejsce.

Zdjęcia z imprezy w dziale Galeria

 

Helena Wilgocka Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

 

W Świebodzińskim Domu Kultury 9 kwietnia 2010r odbył się Lubuski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Powiat Świebodziński: w różnych przedziałach wiekowych licznie reprezentowali młodzi śpiewacy z wiosek i gmin. Gminę Skąpe reprezentowali członkowie zespołu śpiewaczego z Pałcka.Przy tak dużej konkurencji najwyższe nagrody zdobyli nasi soliści Martyna i Dominik Fijałkowscy:złoty mikrofon i statuetka. Oni właśnie będą reprezentować cały powiat w maju b.r. na dalszych eliminacjach w Nowej Soli.

Przy tej okazji należy podkreślić profesjonalny akompaniament p.Wiesława Furmankiewicza.

Brawo nasi soliści.

Zdjęcia z imprezy w Galerii

 

Helena Wilgocka Kwiatkowska

 

Sala widowiskowa Nowosolskiego Domu Kultury była gospodarzem Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki,którego finał odbył się 8 maja 2010r.

Rada Artystyczna:

Karolina Czernisz-Tuz-wokalistka i pedagog muzyczny

Piotr Bochenek-pedagog muzyczny

Krzysztof Pleszewski-wokalista

Wiktor Sędziński-gł.instruktor d/s muzyki RCAK

W tegorocznej edycjipowyższego festiwalu zaprezentowało się 420 wykonawców.Po przeglądach powiatowych nominację do finału uzyskało 46 solistów i 4 zespoły wokalne.

Powiat Świebodziński reprezentowali:Martyna i Dominik Fijałkowscy ze Szkoły Podstawowej w Ołoboku i Zespołu Śpiewaczego w Pałcku oraz Kamila Suwiczak ze Szkoły podstawowej w Kosieczynie.Powiat Świebodziński może być dumny ze swoich reprezentantów-otrzymali oni wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

Rada Artystyczna Festiwalu nie ustanowiła I,II,III nagrody.

Fundatorzy nagród:

Urząd Miejski w Nowej Soli,Starostwo Powiatowe w Nowej Soli,Nowosolski Dom Kultury,Regionalne Centrum Animacji Kultury

Patronat honorowy:Prezydent Nowej Soli-Wadim Tyszkiewicz

 

Helena Wilgocka Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

 

IV Festiwal Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku

 

Zespół Śpiewaczy z Pałcka długo będzie pamiętał datę 16 maja 2010r.Tego dnia odbył się IV Festiwal Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku do udziału,w którym został zaproszony tak,że nasz zespół.

Wielki ukłon należy się dla organizatorów festiwalu-Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku p.mgr Jolanty Matuszkiewicz za perfekcyjne przygotowanie imprezy:stoliki oznaczone imiennie dla uczestników,wspaniała scena,nagłośnienie,opieka nad gośćmi,wyżywienie itd.

Po wnikliwej analizie wszystkich chętnych do udziału w festiwalu Rada Artystyczna wyłoniła finalistów,do których zaliczono również i nasz zespół.

Wielkim zaszczytem dla nas jest fakt zajęcia II miejsca przy tak renomowanych konkurentach,a  otrzymane nagrody i wyróżnienia:dyplomy,statuetki,nagrody rzeczowe i pieniężne sprawiły nam wiele radości.Należy podkreślić,że na ten sukces zespół ciężko zapracował a nasz aranżer i akompaniator p.Wiesław Furmankiewicz otrzymał wiele gratulacji za muzykę od innych uczestników imprezy

Helena Wilgocka Kwiatkowska

 

W Międzylesiu 29 sierpnia 2010r odbyły się Dożynki Gminy Skąpe.

Z okazji Świeta Chleba w naszej macierzystej Gminie Zespół Śpiewaczy z Pałcka zaprezentował 12 piosenek-specjalnie wybranych na tę uroczystość.Cieszy nas fakt,gdy w swoim środowisku otrzymujemy wyrazy uznania,które są nagrodą za codzienną pracę zespołu.

 

Podmokle Małe-gmina Babimost 11 wrzesień 2010r.

Wspaniały Regionalny Skansen ze starym wiatrakiem,starymi maszynami rolniczymi gościł Lubuski Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych.Piękna pogoda,świetna organizacja,smaczne potrawy z wypiekiem chleba w zabytkowym piekarniku,doskonałe nagłośnienie były oprawą tej udanej imprezy.Otrzymane zaproszenie na tej rangi festiwal traktowaliśmy jako wyróżnienie(najlepsze regionalne zespoły).Wielką dla nas niespodzianką było ogłoszenie przez jurorów wyników konkursu.Wśród takiej elity śpiewaczej otrzymanie pucharu zwycięstwa-II nagroda bardzo nas ucieszyła i dodała zapału do dalszej pracy.

 

Międzynarodowy Festiwal Kultury Współczesnej Wsi w Krośnie Odrzańskim- 18 września 2010r.

Na jubileuszowe uroczystości organizatorzy zaprosili laureatów 10-festiwali z I miejscami.

Niespodzianką dla nas było otrzymanie zaproszenia na tą imprezę,gdyż Zespół Śpiewaczy z Pałcka tylko raz w ub.roku brał udział w festiwalu z III nagrodą.

oraz z specjalną nagrodą za tekst konkursowej piosenki.

Z ogromną radością odebraliśmy dwie specjalne nagrody:

"Za pokoleniowość i wyjątkową kulturę muzyczną"-cały zespół

Dominik i Martyna Fijałkowscy-nasi dziecięcy soliści-"Za kontynuację tradycji".

Występ naszego zespołu zachwycił także obecną na festiwalu ekipę Regionalnej Telewizji,która po przeprowadzonym wywiadzie zapowiedziała przyjazd do Pałcka w celu zrobienia specjalnego programu z udziałem naszych śpiewaków.

 

Helena Wilgocka-Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

 

10 lecie Zespołu Śpiewaczego z Pałcka

W połowie października b.r ekipa telewizji"Odra" przyjechała do Pałcka na realizację szerokiego nagrania w warunkach codziennej egzystencji i pracy Zespołu Śpiewaczego.Spotkanie to zbieglo się z 10-leciem prowadzenia zespołu przez Helenę Wilgocką Kwiatkowską i Wiesława Furmankiewicza.W spotkaniu tym udział wzięli:wójt Gminy Skąpe Zbigniew Woch,przedstawiciel Rady Gminy Józef Roszczyk,redaktor radia "Zachód" Donat Linkowski,redaktorzy tygodnika "Dzień za Dniem"Renata i Wiesław Zdanowiczowie.Przy suto zastawionych stołach smakołykami sporządzonymi przez panie z Koła gospodyń wspominano początki zespołu od lat 60-tych do obecnej chwili.Zespół prezentował nowy repertuar spiewaczy i swoich solistów.Goście podziwiali liczne nagrody zespołu oraz Kronikę,która rejestruje dokonania śpiewaków z Pałcka.Wójt gminy Skąpe p.Zbigniew Woch wręczył zespołowi nagrodę-wysokiej klasy aparat fotograficzny.Spotkanie to zaowocowało pięknym artykułem w tygodniku "Dzień za Dniem" i obszerną audycją w telewizji "Odra"

 

Helena Wilgocka Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

 


22 lutego w Zielonogórskiej Palmiarni odbył się casting do programu telewizyjnego "Bitwa na głosy".

Jednym z uczestników, który dostarczył największych emocji na planie, był 13-letni Dominik Fijałkowski. Chłopiec, śpiewający na co dzień w zespole  śpiewaczym w Pałcku, był największym zaskoczeniem zielonogórskiego castingu. Wzruszył nie tylko naszą gwiazdę Urszulę Dudziak, ale również zahipnotyzował swoim głosem połowę ekipy. Jego wykonanie melancholijnej piosenki Natalii Kukulskiej „Niewidzialna Dłoń” rozczuliło całą ekipę.

 

W dniu 27.03 2011r w nowym Domu Kultury w Międzyrzeczu odbyła się wielka impreza-finałowy Koncert laureatów"Listy Przebojów" na swojską nutę Radia Zachód.

Dużym zaszczytem dla śpiewaków Zespołu z Pałcka był fakt,że piosenka własnej kompozycji pt:"Europejski Festyn" stanowiła uroczyste otwarcie wszystkich zespołów.

Zespół nasz kilka razy prezentował na scenie swoje piosenki,a nasz solista Dominik Fijałkowski(13lat) z powodu udziału w telewizyjnej "Bitwie na głosy"- w ekipie Urszuli Dudziak-za kulisami podpisywał autografy.

Publiczność wypełniająca po brzegi salę widowiskową serdecznie nagradzała oklaskami wszystkie zespoły,również innych naszych solistów:Moniką Stańczak,Martynę i Renatę Fijałkowską.

Nasze województwo jest największym zagłębiem zespołów śpiewaczych w Polsce(ponad 170 zespołów) i tymi utalentowanymi śpiewakami i muzykami-z ramienia Radia Zachód dyryguje red.Donat Linkowski,który prowadził konferansjerkę.

 

Helena Wilgocka-Kwiatkowska

Wiesław Furmankiewicz

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku w ramach obchodów Dni Czerwieńska zorganizował 15 maja b.r.V Festiwal Piosenki Biesiadnej.

Po spełnieniu festiwalowych wymogów(przeslanie 3 piosenek nagranych na płycie do Czerwieńska)-Zespół Śpiewaczy z Pałcka został zakwalifikowany do udziału w festiwalu.

Wśród nagrodzonych Rada Artystyczna wyróżniła naszych solistów Renatę i Dominika Fijałkowskich,a cały zespół otrzymał nagrody rzeczowe i okolicznościową statuetkę.

Helena Wilgocka-Kwiatkowska

Wieslaw Furmankiewicz

W dniu 27 sierpnia 2011r  BABIMOŚCIE odbył się Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych w którym Zespół Śpiewaczy z Pałcka zajął I miejsce.

Występ Zespołu Śpiewaczego na Dożynkach Gminnych w miejscowości Łąkie 28 sierpień 2011r.

Zdjęcia w dziale "Galeria"

 

Dnia 3 września 2011r-Zespół Śpiewaczy z Pałcka brał  udział w Dożynkach Gminnych gm.Świebodzin- które odbyły się w Kupieninie.

 

W dniu 11 wrzesnia 2011r-Zespół Śpiewaczy z Pałcka brał udział w dożynkach wojewódzkich które odbyły się w Dąbrówce Wielkopolskiej.

 

Występ Zespołu Śpiewaczeo z Pałcka na XVII Święcie pieczonego ziemniaka w Dobrosułowie w dniu 17 września 2011r.


Dnia 28 listopada 2011r-Zespół śpiewaczy z Pałcka nagrał płytę w studio dżwiekowym "POLYSOUND" w Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

 

Dnia 25 kwietnia 2012r odbył się Koncert na swojską nutę w Teatrze im.Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze w którym zespół brał udział.

Dnia 2 maja 2012r Zespół wystąpił na VI Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku.

W dniu 2 czerwca 2012r Zespół wystąpił  na "Dniach Świebodzina" a następnie w dniu 3czerwca  zespół brał udział w występach na wystawie kwiatów,warzyw i maszyn rolniczych w Kalsku.

 

Dnia 16 czerwca zespół wystąpił na Festynie w Pałcku.

Dnia 7 Lipca 2012 r-Zespól wystąpił  na Festynie w Kosobudzu.

Najbliższy występ odbędzie się 14 lipca 2012r w Ciborzu.Zapraszamy.

Dnia 2 września 2012r.Zespół Śpiewaczy z Pałcka brał udział w Dożynkach Gminnych w Rokitnicy.

 

Dnia 8 grudnia 2012r. odbędzie się Widowisko Muzyczne  "Donata Swojskie Klimaty"- czyli LUBUSKIE WZRUSZENIA w Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze.W części artystycznej wystąpią następujące zespoły.

Zespół  Cantylena z Czerwieńska

Zespół Śpiewaczy z Pałcka

Zespół "Pod Gruszą" z Kurska

Zespół "Źródło" -młodzież z gm.Gubin

Wierzbniczanki z Bytomia Odrzańskiego

Zespół "Pod Różą" z Żagania

Zespół "Drzewiczanie" z Kostrzyna.

 

SERDECZNIE ZAPRASZA

W dniu 1 Maja 20103r zapraszamy na V Przegląd Zespołów Ludowych i Grup Śpiewaczych do Trzebiechowa k/Sulechowa.

Przegląd zaczyna się o godz.16:30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Dnia 8 czerwca 2013r. odbył się Festyn Rodzinny w Pałcku.

Zespół Śpiewaczy z Pałcka wystąpił na tym Festynie,a następnie zorganizował przyjęcie dla gości w nowej sali na terenie miejscowości PAŁCK.

Dnia 13 czerwca 2013r odbył się Wielki Koncert "Na Swojską Nutę" w Teatrze w Zielonej Górze.Zespół Śpiewaczy z Pałcka wystąpił w tym koncercie.Jako gwiada programu wystapił również Dominik Fijałkowski z naszego zespołu w mini recitalu.

Dnia 23 czerwca 2013r.-Występ Zespołu na Festynie w Pałcku.

Dnia 29 czerwca 2013r.- Występ Zespołu w Trzebiechowie

Dnia 31.sierpnia 2013r -Występ Zespołu Śpiewaczego z pałcka w Trzebiechowie z okazji "Dnia Święta Indyka"

Dnia 1 września 2013r.-występ Zespołu na Dożynkach Gminnych w Ołoboku.

Dnia 8 września 2013r.-Występ Zespołu na Dożynkach powiatowych w Mostkach.

Dnia 1 Maja 2014r-Występ Zespołu Śpiewaczego z Pałcka w VI Przeglądzie Grup Śpiewaczych "Złota Nuta Obrzycy"

Zespół otrzymał I miejsce i Złotą Nutę Obrzycy.

 

 


 

 

 

 

Wielki Koncert Na Swojska Nutę-Międzyrzecz 14 luty 2010rZspalckZspalckZspalck
ZspalckZspalckZspalckZspalck
ZspalckZspalckZspalckZspalck
ZspalckZspalckZspalckZspalck
ZspalckZspalckZspalckZspalck
ZspalckZspalck